Mindler
Där du är / Where you are
​​​​​​​
This is a fictional school case. 
Team: Erica Hungler (AD), Sofie Edman (AD), Simon Ghidey (Copy), Gustav Gabrils (Copy)
Brief: Create a concept and communication examples for Swedens leading digital psychiatrist provider, Mindler.
Insight: Health care and psychiatry in small towns is disappearing. People need to travel for hours to even meet a doctor, since this isn't prioritized in Swedish health care.
Solution: Become a part of the solution by promoting that Mindler can help you with a psychiatrist even in these areas, launching the concept where you are (Där du är).
Genom att använda oss av befintliga mötesplatser längsmed landsortsvägar där det finns internet skapar vi Mindlermottagningar på plats där du är. Mottagningarna hittas genom appen och kommunikationen görs på lador i närheten av mötesplatserna.
Under konceptet tog vi fram lansering samt två framtida teman Mindler kan jobba med inom konceptet. Avstånd ger möjlighet att lyfta aspekten av hur långt det kan vara till hjälp, och tystnad som kan användas för prata om tystnadskultur kring psykisk ohälsa.

You may also like

Back to Top